Quy định về chi phí trả lương cho nhân viên Part-time

Quy định về chi phí trả lương cho nhân viên Part-time

Quy định về chi phí trả lương cho nhân viên Part-time

Quy định về chi phí trả lương cho nhân viên Part-time

Quy định về chi phí trả lương cho nhân viên Part-time

?‍? Khách hàng

Muốn đưa chi phí lương trả cho Nhân viên part time thì cần những thủ tục nào? Có phải tham gia BHXH? Trích nộp thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) như thế nào?

hi

?‍? Smarttax tư vấn
1. Về thủ tục : tùy theo tính chất công việc để xác định được loại hợp đồng phù hợp :

+ Trường hợp 1: Nếu là thực hiện thường xuyên, 2 bên thỏa thuận và bị quản lý về thời gian thì thực hiện theo dạng hợp đồng lao động.

+ Trường hợp 2: Nếu là không thường xuyên, 2 bên tự thỏa thuận và cá nhân không bị quản lý về thời gian thì dạng hợp đồng mang tính dân sự (công tác viên/ khoán việc)

2. Về BHXH :

+ Trường hợp 1: Nếu mang tính chất về dạng hợp đồng lao động và thời hạn trên 3 tháng thì tham gia BHXH bắt buộc, trường hợp thời gian lao động cộng dồn của người lao động làm việc bán thời gian ít hơn so với thời gian làm việc của người làm việc toàn thời gian từ 14 ngày làm việc trên tháng thì công ty không có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

+ Trường hợp 2: không phải tham gia BHXH.

3. Về thuế TNCN:

+ Trường hợp 1 : Trên 3 tháng thì trích theo biểu thức lũy tiến, Hợp đồng thời hạn dưới 3 tháng thì trích 10% thuế TNCN trước khi trả thu nhập, nếu không muốn trích nộp thuế TNCN thì cá nhân phải làm mẫu cam kết 02/TNCN với điều kiện: có mã số thuế TNCN, thu nhập duy nhất 1 nơi trong năm và thu nhập dưới 108 triệu/ năm.

+ Trường hợp 2 : trích 10% TNCN trước khi trả thu nhập.

Có thể bạn quan tâm…