Chuyên mục: Hóa đơn

Cách viết và lưu trữ hóa đơn

huong-dan-dong-le-phi-mon-bai-FBpost

Cách viết đúng trên Hóa đơn bán hàng năm 2017 Tại Điểm k, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. […]

Xem thêm
Back to top