Chuyên mục: Hóa đơn

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Áp dụng theo TT 96/2015, xem xét thêm TT 78/2014 Doanh nghiệp trực tiếp nộp thuế cho Nhà nước bằng cách tính như sau: Tiền thuế TNDN phải nộp = (Doanh thu – Giá vốn – Chi phí) X thuế suấtthuế TNDN qui định là 20% (kể từ ngày 1/1/2017) Bắt đầu từ quý 4 năm 2014, theo TT 151/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp không phải làm tờ khai […]

Xem thêm

Cách viết và lưu trữ hóa đơn

huong-dan-dong-le-phi-mon-bai-FBpost

Cách viết đúng trên Hóa đơn bán hàng năm 2017 Tại Điểm k, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. […]

Xem thêm
Back to top