Doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội cần lưu ý những gì?

Doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội cần lưu ý những gì?

Tham gia Bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của mọi doanh nghiệp khi bắt đầu sử dụng lao động. Tuy nhiên không phải tổ chức, doanh nghiệp nào cũng nắm rõ được những công việc liên quan đến BHXH, nhất là những doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. Để tránh những thiếu sót trong việc tham gia BHXH thì các doanh nghiệp cần lưu ý những điều gì hãy cùng Smarttax tìm hiểu nha!

tham-gia-bao-hiem-xa-hoi
doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội cần lưu ý những gì?

Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội: 

tham-gia-bao-hiem-xa-hoi
đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp cần đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho toàn bộ người lao động của mình theo quy định của pháp luật. Thời hạn đăng ký là 30 ngày kể từ ngày nhân viên bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp.

Để đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 • Tìm hiểu về các quy định liên quan đến bảo hiểm xã hội: Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bao gồm các khoản đóng bảo hiểm, quyền lợi của người lao động và các yêu cầu về hồ sơ, thủ tục và báo cáo.
 • Chuẩn bị hồ sơ: Doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, bao gồm bản sao giấy phép kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế và danh sách nhân viên được đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội.
 • Đăng ký với Bảo hiểm Xã hội và Cục Thuế: Doanh nghiệp cần điền đơn đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội và nộp cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội và Cục Thuế địa phương. Trong đơn đăng ký, doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ thông tin về đối tượng tham gia, số lượng nhân viên và các thông tin khác liên quan đến bảo hiểm xã hội.
 • Nộp tiền bảo hiểm: Sau khi đăng ký, doanh nghiệp sẽ được cơ quan Bảo hiểm Xã hội và Cục Thuế thông báo về các khoản đóng bảo hiểm và thời gian đóng. Doanh nghiệp cần nộp đầy đủ các khoản đóng bảo hiểm theo thời gian quy định để đảm bảo quyền lợi cho nhân viên của mình.

Thực hiện báo cáo định kỳ: Doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo định kỳ về số lượng nhân viên đang tham gia bảo hiểm xã hội và số tiền đã đóng vào các khoản bảo hiểm, để cơ quan chức năng có thể kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện đầy đủ các quy định về bảo hiểm xã hội.

Nộp đầy đủ các khoản đóng bảo hiểm xã hội: 

Doanh nghiệp cần nộp đầy đủ các khoản đóng bảo hiểm xã hội cho các nhân viên của mình. Các khoản đóng bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Tỷ lệ đóng các khoản này sẽ được quy định tại các điều lệ pháp luật và tùy thuộc vào mức lương của từng nhân viên.

Việc nộp đầy đủ các khoản đóng bảo hiểm xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho nhân viên của mình. Các khoản đóng bao gồm:

 • Bảo hiểm xã hội người lao động: Bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
 • Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp: Bao gồm bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của các nhân viên trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội trên cơ sở tính trên lương cơ bản của người lao động. Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và người lao động sẽ được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành.

Việc không đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội có thể dẫn đến việc doanh nghiệp bị phạt hoặc bị xử lý theo pháp luật, đồng thời cũng ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần chú ý và thực hiện nghiêm túc việc nộp đầy đủ các khoản đóng để bảo đảm quyền lợi cho cả doanh nghiệp và nhân viên của mình.

Báo cáo thay đổi nhân viên: 

Doanh nghiệp cần báo cáo thay đổi về số lượng nhân viên, lương và các thông tin khác liên quan đến bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương. Thông tin này cần được cập nhật đúng thời hạn để tránh vi phạm pháp luật.

Việc báo cáo thay đổi nhân viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp để bảo đảm quản lý nhân sự và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật. Cụ thể, khi có sự thay đổi về nhân viên, doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo như sau:

 • Thông báo thay đổi nhân viên cho cơ quan quản lý thuế: Đây là việc cần thiết để đảm bảo các thủ tục liên quan đến thuế được thực hiện đúng quy định. Việc thông báo thay đổi nhân viên cũng giúp cơ quan quản lý thuế có thể xác định được số lượng nhân viên hiện tại của doanh nghiệp để tính toán các khoản thuế phải đóng.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nhân viên với cơ quan quản lý lao động: Nếu có sự thay đổi về nhân viên, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nhân viên với cơ quan quản lý lao động địa phương. Thủ tục này bao gồm đăng ký mới, điều chỉnh hoặc hủy bỏ đăng ký với cơ quan quản lý lao động.
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội: Nếu có sự thay đổi về nhân viên, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục đăng ký mới hoặc điều chỉnh đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Việc báo cáo thay đổi nhân viên là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc quản lý nhân sự của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về thuế và bảo hiểm xã hội.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội: 

tham-gia-bao-hiem-xa-hoi
thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội như bảo vệ quyền lợi cho nhân viên khi có sự cố, hỗ trợ cho nhân viên khi nghỉ ốm và các thủ tục khác.

Để thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau đây:

 • Đăng ký bảo hiểm xã hội: Doanh nghiệp cần đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động của mình tại cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội. Thời hạn đăng ký bảo hiểm xã hội là trước ngày bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp.
 • Đăng ký mã số thuế: Doanh nghiệp cần đăng ký mã số thuế để đóng các khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và doanh nghiệp.
 • Tính toán và đóng các khoản đóng bảo hiểm xã hội: Doanh nghiệp cần tính toán số tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và cho chính doanh nghiệp, sau đó đóng tiền vào tài khoản của cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội.
 • Nộp báo cáo đóng bảo hiểm xã hội: Doanh nghiệp cần nộp báo cáo đóng bảo hiểm xã hội định kỳ hàng tháng, quý hoặc năm cho cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội. Báo cáo này sẽ ghi nhận số tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động và của doanh nghiệp trong
 • Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội: Doanh nghiệp cần thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội, bao gồm việc cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội cho người lao động, cung cấp các tài liệu và thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội khi yêu cầu từ cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội.
 • Giải quyết các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội cho người lao động: Doanh nghiệp cần giải quyết các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội cho người lao động, bao gồm việc đăng ký, thay đổi thông tin và hỗ trợ người lao động giải quyết các tranh chấp liên quan đến người lao động

Kiểm tra thường xuyên sự tuân thủ của doanh nghiệp: 

Các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện kiểm tra thường xuyên để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định liên quan đến bảo hiểm xã hội. Nếu phát hiện vi phạm, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Để kiểm tra thường xuyên sự tuân thủ của doanh nghiệp, có thể thực hiện các bước sau:

 • Kiểm tra tài liệu và hồ sơ liên quan đến bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, bao gồm các báo cáo đóng bảo hiểm, biên bản kiểm tra, giấy tờ liên quan đến việc đăng ký và sử dụng bảo hiểm xã hội.
 • Kiểm tra thông tin và số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra việc đóng đầy đủ các khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và cho chính doanh nghiệp.
 • Kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, bao gồm việc cung cấp các thông tin về bảo hiểm xã hội cho người lao động, cung cấp các tài liệu và thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội khi yêu cầu từ cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội.
 • Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người lao động trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bao gồm việc giải quyết các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội cho người lao động, giải quyết các tranh chấp liên quan đến bảo hiểm xã hội.
 • Kiểm tra các hoạt động liên quan đến bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp trên thực tế, bao gồm việc kiểm tra tình trạng an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động.

Các cơ quan chức năng có thể tiến hành kiểm tra tuân thủ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, như cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý lao động, cơ quan thuế. Nếu phát hiện vi phạm, doanh nghiệp sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

Với những gì Smarttax chia sẻ về “Doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội cần lưu ý những gì” sẽ giúp  ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì hãy liên hệ Smarttax thông qua  Hotline: 091.333.5151 hoặc nhấn nút Đăng ký ngay để nhận được sự tư vấn tốt từ chúng tôi . Smarttax chúc bạn thành công !

Bạn có thể quan tâm

eSmart- Dịch vụ Văn phòng chia sẻ https://www.esmart.vn/ 

Smartbrand- Dịch vụ Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu https://smartbrand.vn/

Có thể bạn quan tâm…