Khai báo BHXH, BHYT, BHTN

  • Soạn và nộp hồ sơ đăng kí BHXH ban đầu.
  • Soạn và nộp hồ sơ cấp mã đơn vị
  • Khai báo tăng/giảm lao động
  • Khai báo điều chỉnh lương hàng năm hoặc khi có quyết định tăng lương
  • Soạn và nộp hồ sơ cấp sổ mới cho người lao động
  • Chốt sổ khi người lao động nghỉ việc
  • Soạn và nộp hồ sơ nghỉ hưởng chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn nghề nghiệp

 

Back to top