Báo cáo tài chính là gì

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập

Báo cáo tài chính là gì

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập

Báo cáo tài chính là một phần quan trọng trong việc quản lý tài chính của một công ty, nó sẽ cung cấp cho những người quản lý thông tin về tình hình tài chính của công ty và giúp họ đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. Trong báo cáo tài chính, bạn sẽ cần các thông tin như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

1. Báo cáo tài chính là gì?

báo cáo tài chính là gì

báo cáo tài chính là báo cáo kế toán 

Báo cáo tài chính là báo cáo kế toán được thể hiện và truyền tải thông tin kế toán tài chính có tính tổng quát, là tài liệu cung cấp thông tin về tình hình tài chính của tổ chức và cá nhân, báo cáo tài chính sẽ bao gồm thông tin về bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính. 

Báo cáo tài chính được chuẩn bị để cung cấp cho các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng, nhà đầu tư và các tổ chức quản lý khác thông tin về tình hình tài chính của tổ chức hoặc cá nhân, BCTC được sử dụng để đánh giá hiệu suất tài chính và để đưa ra quyết định kinh doanh. 

1.1 Vai trò của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính có vai trò quan trọng, phản ánh tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: 

 • Báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng để nhận biết và kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Cung cấp các chỉ tiêu kinh tế, tài chính để phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh, thực trạng tài chính, hiểu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
 • Các thông tin trong báo cáo tài chính là cơ sở để phân tích, phát hiện tiềm năng về kinh tế và dự đoán tình hình, các hoạt động kinh doanh để đưa ra các quyết định đúng đắn.
 • Báo cáo tài chính cũng phục vụ cho việc lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh đầu tư phù hợp. 

1.2 Mục đích của báo cáo tài chính

Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính và các luồng tiền của doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và nhu cầu người  sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. 

BCTC cung cấp thông tin chi tiết về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí kinh doanh, lãi lỗ, thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước, cùng với các tài sản khác có liên quan đến doanh nghiệp. 

Bản báo cáo cũng phản ánh luồng tiền ra vào luân chuyển như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Ngoài ra, thông tin trong bản “Thuyết minh BCTC” cũng là rất quan trọng, doanh nghiệp phải giải trình về các chỉ tiêu đã phản ánh trên BCTC tổng hợp, chính sách áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh, chế độ kế toán áp dụng, hình thức kế toán, nguyên tắc ghi nhận, phương pháp tính giá và hạch toán hàng tồn kho, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. 

Tóm lại, mục đích chính của báo cáo tài chính là cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, giúp người đọc đánh giá tình hình kinh doanh, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn và có hiệu quả.

2. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp mới thành lập 

2.1 Ai là người được quyền sử dụng báo cáo tài chính?

Đối tượng bên trong doanh nghiệp:

 • Các nhà quản lý doanh nghiệp:  vì mối quan tâm hàng đầu của họ chính là kiếm ra được lợi nhuận và khả năng trả nợ để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
 • Thêm nữa, các nhà quản lý sẽ quan tâm đến mục tiêu khác là công ăn việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đóng góp phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, …
 • Báo cáo tài chính sẽ giúp họ báo cáo các hoạt động đó và giúp lập mục tiêu cho doanh nghiệp, đánh giá lại quá trình thực hiện mục tiêu đó và đưa ra các quyết định, điều chỉnh các hoạt động sao cho có kết quả tốt nhất.

Đối tượng bên ngoài Doanh nghiệp:

 • Các nhà đầu tư: sẽ quan tâm đến khả năng tạo ra doanh thu và mức độ an toàn của vốn đầu tư, khả năng trả lãi vay và tạo ra lợi nhuận nhằm đưa ra quyết định tiếp tục duy trì hoặc từ bỏ, BCTC sẽ cung phải cung cấp các thông tin tài chính tổng hợp đến nhà đầu tư để giám sát các nhà quản lý thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết, thêm vào đó việc cung cấp BCTC sẽ đưa chính xác số liệu để xem nhà đầu tư có quyết định đầu tư tiếp hay không.
 • Người cho vay và nhà cung cấp: sẽ quan tâm đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp, khả năng thanh khoản của tài sản (khả năng chuyển đổi thành tiền), sự ổn định tài chính của doanh nghiệp dài hạn.
 • Cơ quan chức năng như cơ quan thuế, … : các cơ quan nhà nước sẽ quan tâm đến việc kiểm tra doanh nghiệp có tuân thủ những nguyên tắc hoặc luật lệ theo quy định. 

2.2 Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập 

Các mẫu báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập được hướng dẫn tương tựa như các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động. Mẫu báo cáo tài chính hiện được quy định tại 48/QĐ – BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Các mẫu báo cáo tài chính sẽ bao gồm: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo gửi cho cơ quan thuế, bảng cân đối tài khoản.

 • Bảng thuyết minh bao gồm các hoạt động công ty, chuẩn mực và chế độ kế toán, kỳ kế toán, đơn vị kế toán.

Các mẫu báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập sẽ gồm các tờ khai thuế như quyết toán thuế TNCN, TNDN, tờ khai thuế GTGT, xuất – nhập khẩu, báo cáo thuế môn bài. Một doanh nghiệp mới thành lập sẽ phải nộp báo cáo thuế môn bài trong tháng bắt đầu kinh doanh, sau đó doanh nghiệp sẽ tiến hành lập báo cáo tài chính đến khi hạn nộp khi yêu cầu. 

2.3 Mẫu báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập

a)  Bảng cân đối kế toán

giấy tờ báo cáo tài chính

bảng cân đối kế toán

b) báo cáo lưu chuyển tiền tệ

hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập

bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

c) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

3. Kết luận

Việc lập báo cáo tài chính là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mới thành lập. Để lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của pháp luật và có kiến thức chuyên môn về kế toán. Tóm lại, để lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp mới thành lập đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận và kiến thức chuyên môn về kế toán. Việc thực hiện đúng các hướng dẫn này sẽ giúp doanh nghiệp có được báo cáo tài chính chính xác và đầy đủ, giúp quản lý doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả

Các bạn vừa đón đọc bài viết với chủ đề: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho công ty mới thành lập. Hy vọng những thông tin mà Smarttax cung cấp sẽ giúp cho quý khách hàng, đối tác, bạn đọc có thêm nhiều dữ liệu để tham khảo vào nghiên cứu. Tham khảo thêm các dịch vụ khác của chúng tôi trong Hệ sinh thái các công cụ khởi nghiệp thông minh đang được cung cấp.

Dịch vụ kế toán thuế Smarttax

Thông tin liên hệ

SĐT: 091 333 5151

Website: https://smarttax.vn/

Địa chỉ: P.702A, Tầng 7, Tòa nhà Centre Point – 106 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q. Phú Nhuận

Tham khảo thêm các dịch vụ:
eSmart : Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo

Smartbrand : Dịch vụ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Có thể bạn quan tâm…